Ontwikkeling van een adviessysteem voor de teelt van zetmeelaardappelen.

geplaatst in: News, Research, Smart Farming, Uncategorized | 0
Vanaf 1 februari 2019 werkt Kind of Green Consulting samen met De Databoerin aan de ontwikkeling van een adviesdienst (“decision support service”, DSS) voor de teelt van zetmeelaardappelen in Nederland. Het te ontwikkelen onderliggende IT systeem zal onder meer gebruik maken van satellietdata en gewasgroeimodellen. Het doel is om voor de aanvang van het teeltseizoen van 2019 een werkend prototype gereed te hebben. Een volledig functioneel platform moet eind oktober dit jaar gerealiseerd zijn.
De Databoerin is een smart farming adviseur in het Nederlandse zetmeelaardappelgebied bij uitstek: de veenkoloniën, in het noordoosten van het land. De ontwikkeling van het adviessysteem is gerelateerd aan het EU Horizon 2020 project “DataBio(Data-Driven Bioeconomy), dat 26 verschillende pilot projecten heeft opgezet in 17 landen. De bedoeling is dat deze pilots resulteren in relevante inzichten voor beleidsmakers en producenten – de boeren, bosbouwers en vissers die samen het hart van de Europese “bio-economie” vormen. Ontwikkeling van het zetmeelaardappel DSS maakt deel uit van één van de landbouwpilots van het project.
Zodra het adviessysteem zich voldoende bewezen heeft als een betrouwbaar product, naar verwachting in 2020, zal het op commerciële basis beschikbaar worden gemaakt voor Nederlandse telers van zetmeelaardappelen door De Databoerin en Kind of Green Consulting.

Een veld met aardappelen (foto © Sander de Vries)