Snijmais en droogte. Velden bij Wageningen en in de Achterhoek vergeleken aan de hand van satellietbeelden.

Droge zomers, lage opbrengsten? Klimaatverandering of niet, de zomers van 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droog en warm. De impact van dat droge weer op de Nederlandse landbouwproductie is duidelijk terug te zien in de statistieken van het CBS. Hectareopbrengsten … Vervolgd

Van Guano naar Struviet: van een Lineaire naar een Circulaire Landbouw in Nederland

Groene planten zetten met behulp van zonlicht CO2 om in koolhydraten en zuurstof. Mensen en dieren doen juist precies het omgekeerde: met behulp van zuurstof ‘verbranden’ ze koolhydraten, waarbij energie vrijkomt. Daarbij wordt CO2 uitgeademd. Combineer deze twee processen, zoals … Vervolgd