Over Klimaatambities, Melkveehouderij en Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Van KDW naar NPLG… Heide in Natura2000-gebied het Fochtelooerveen. Nederland zit in een stikstofcrisis… of we het willen of niet, voorlopig zitten we vast aan de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel (Wsn), die is aangenomen tijdens het vorige kabinet Rutte. Deze … Vervolgd