Over Klimaatambities, Melkveehouderij en Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Van KDW naar NPLG… Heide in Natura2000-gebied het Fochtelooerveen. Nederland zit in een stikstofcrisis… of we het willen of niet, voorlopig zitten we vast aan de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel (Wsn), die is aangenomen tijdens het vorige kabinet Rutte. Deze … Vervolgd

Artikel over Kringlooplandbouw in Nederland Gepubliceerd in NVOX Magazine

Ons artikel over kringlooplandbouw in Nederland, “Van Guano naar Struviet: van een Lineaire naar een Circulaire Landbouw in Nederland”, is eind 2018 verschenen in de decembereditie van NVOX, magazine voor onderwijs in de natuurwetenschappen. NVOX wordt voornamelijk gelezen door leerkrachten … Vervolgd