Artikel over Kringlooplandbouw in Nederland Gepubliceerd in NVOX Magazine

Ons artikel over kringlooplandbouw in Nederland, “Van Guano naar Struviet: van een Lineaire naar een Circulaire Landbouw in Nederland”, is eind 2018 verschenen in de decembereditie van NVOX, magazine voor onderwijs in de natuurwetenschappen. NVOX wordt voornamelijk gelezen door leerkrachten … Vervolgd

Van Guano naar Struviet: van een Lineaire naar een Circulaire Landbouw in Nederland

Groene planten zetten met behulp van zonlicht CO2 om in koolhydraten en zuurstof. Mensen en dieren doen juist precies het omgekeerde: met behulp van zuurstof ‘verbranden’ ze koolhydraten, waarbij energie vrijkomt. Daarbij wordt CO2 uitgeademd. Combineer deze twee processen, zoals … Vervolgd