De Nederlandse landbouw: een transitie van bulk naar kwaliteit?!

Een Nederlandse vertaling van het eerdere Engelstalige blog (English version) Het zal begin augustus dit jaar zijn geweest [2017] dat mijn aandacht werd getrokken door een ABN-AMRO-advertentie, waarin gesteld werd dat “Nederlandse agri-producten de laagste milieu-impact ter wereld hebben”, zowel … Vervolgd

Artikel over Kringlooplandbouw in Nederland Gepubliceerd in NVOX Magazine

Ons artikel over kringlooplandbouw in Nederland, “Van Guano naar Struviet: van een Lineaire naar een Circulaire Landbouw in Nederland”, is eind 2018 verschenen in de decembereditie van NVOX, magazine voor onderwijs in de natuurwetenschappen. NVOX wordt voornamelijk gelezen door leerkrachten … Vervolgd