Welkom

Kind of Green® Consulting voorziet in strategisch advies ten bate van de transitie naar een toekomstbestendige, duurzame landbouw.

Kind of Green® bouwt daarbij voort op bijna een kwart eeuw internationale ervaring in landbouw en duurzaamheid, en op een relevante Wageningse doctorsgraad en ingenieurstitel. Op dit moment kan Kind of Green® alleen kleine freelance opdrachten aannemen. Voor vragen over deze en andere zaken verwijzen we u graag naar het contactformulier. Tenslotte, blader gerust eens door de blogs en nieuwsberichten!
Lees meer…

 

Nieuws

Voor het eerst sinds lange tijd weer een nieuw blog: “Over Klimaat, Melkveehouderij en Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)”. Om zowel stikstof- als broeikasgasemissies van de Nederlandse melkveehouderij te reduceren denkt men op dit moment vooral aan “extensiveren”, d.w.z. minder vee houden per eenheid landoppervlak. Maar in hoeverre draagt dat ook echt bij aan broeikasgasreductie? Lees meer…