Onderzoek Grondgebonden Zonneparken

geplaatst in: Duurzaamheid, Research, Uncategorized | 0
(link to English page)

De Nederlandse handtekening onder het klimaatakkoord van Parijs van 2015 betekent dat de Nederlandse energiesector snelle en drastische aanpassing behoeft. Een reductie van de nationale energieconsumptie, als die al haalbaar is, is niet voldoende; een omschakeling is nodig van fossiele naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen.

Zonne-energie wordt over het algemeen gezien als een heel geschikte energiebron, maar als we praten over de duurzaamheid ervan, gaat het (te) vaak nog alleen over aspecten als emissiereductie en “energy payback time”. Nu we in toenemende mate niet alleen maar “rooftop solar” meer zien in Nederland, maar er in ijltempo steeds meer grondgebonden zonneparken verrijzen, worden ook andere aspecten belangrijker. Hoe zit het bijvoorbeeld met de invloed van grondgebonden zonneparken op de biodiversiteit? Op bodemkwaliteit? Op omgevingstemperatuur? Hoe gaan we de landbouwproductie compenseren die verloren gaat met het verlies aan landbouwgrond? En tenslotte: wat is ons landschap ons waard? Veel is nog onbekend of onzeker.

Figuur 1. Zonneparken met vermogens groter dan 2.5 MWp (meer parken worden zichtbaar bij inzoomen), onderverdeeld in rooftop (blauw label) en grondgebonden (groen label met rode letters). Meer informatie over ieder park kan worden verkregen door in te zoomen en te klikken op het oppervlak van het park op de kaart. Voor grondgebonden parken is het ook mogelijk te zoeken op plaatsnaam (klik op de loep linksboven). Vergeet ook niet de scrollbalken rechts en aan de onderkant te gebruiken. (N.B.: de kaart werkt mogelijk nog niet naar behoren op smartphones).

Kind of Green© Consulting investeert de komende tijd uit eigen bronnen in een stukje onderzoek naar dergelijke vragen. Het is de bedoeling de resultaten deels in een wetenschappelijke publicatie te beschrijven maar, gezien de urgentie van de discussie, is het daarnaast de bedoeling geregeld nieuwe bevindingen op deze pagina toe te voegen. Om te beginnen hebben we, op basis van gegevens van RVO d.d. januari 2019, de huidige zonneparken met een vermogen groter dan 2.5 MWp in kaart gebracht (zie boven) en onderverdeeld in rooftop (blauw label) en grondgebonden (groen label met rode letters). Daarnaast zijn de oppervlakken van de parken bepaald m.b.v. een Geografisch Informatiesysteem (QGIS), zijn de vermogens van de parken opgezocht en is er voor ieder park een weblink opgenomen in bovenstaande kaart. Deze gegevens kunnen worden bekeken door op een zonnepark in te zoomen en er vervolgens op te klikken.

Figuur 2. Ook in Wageningen (juist in Wageningen?!) wordt er gedebatteerd over zonneparken op landbouwgrond. Aan de Haarweg, vlakbij de locatie waar de vroegere vakgroep Agronomie van WUR was gevestigd, is een park gepland door WUR i.s.m. LC Energy (foto: Sander de Vries, juni 2018).